foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

Uprzejmie informujemy Słuchaczy WUTW, że przerwa semestralna trwa od 15.01.2018 do 26.01.2018.

Zajęcia rozpoczynają się 29.01.2018.

Szczegółowy rozkład zajęć w II semestrze będzie dostępny w sekretariacie WUTW po przerwie semestralnej.

Zapraszamy na zajęcia.

Uprzejmie informujemy Słuchaczy WUTW, że przerwa semestralna trwa od 15.01.2018 do 26.01.2018.

Zajęcia rozpoczynają się 29.01.2018.

Szczegółowy rozkład zajęć w II semestrze będzie dostępny w sekretariacie WUTW po przerwie semestralnej.

Zapraszamy na zajęcia.

 

Zdrowych i Radosnych Świąt

        Bożego Narodzenia

                                                                       oraz

Pomyślnego i Szczęśliwego

 Nowego Roku 2018

 

                    Słuchaczom i Sympatykom WUTW                                                                                                

życzy Zarząd

    

 Warszawa, grudzień 2017

W dniu 19 października 2017 roku, przy kawie i ciasteczkach, odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne słuchaczy WUTW. Poszczególni członkowie Zarządu informowali o zakresie swojej działalności i zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w licznych zajęciach. Większość tegorocznych wykładów i warsztatów jest kontynuacją cykli tematycznych z ubiegłych lat. Nowością jest ciekawy cykl zajęć pod ogólną nazwą "Pogodny senior", w którym do udziału zachęcała pani Michalina Chojnowska.

Pani Anna Jędrychowska omówiła  nowy, wprowadzony po raz pierwszy w semestrze 2017/2018, cykl wykładów i seminariów przygotowujący do konkursu pt. "Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina", który jest prowadzony przez wybitnych profesorów. Ukoronowaniem tego cyklu będzie, połączony z nagrodami, konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego genialnego kompozytora.

Po części informacyjnej, na hasło przewodniczącej Rady Samorządu Reni Naporowskiej, zebrani rozpoczęli wesołe śpiewanie i tańce, nie kryjąc zadowolenia z tego spotkania i z chwil spędzonych w przyjaznym środowisku.

                                                            Czesława Wolska-Kotańska

W dniu 12 października 2017 roku miało miejsce rozpoczęcie kolejnego, już XIV Roku Akademickiego na WUTW imienia Fryderyka Chopina, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 21. Uroczystość, która zgromadziła liczne grono dawnych i nowych słuchaczy, otworzyła wiceprzewodnicząca Zarządu – pani Laura Żochowska, zapoznając zebranych z głównymi celami i zadaniami naszej uczelni. Działający przy WUTW chór „Cantabile” odśpiewał wraz z całą salą Gaudeamus Igitur, po czym nowi słuchacze złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie.

Następnie głos zabrała pani prezes Zarządu – prof. dr hab. Maria Korecka-Soszkowska. Witając zebranych omówiła skrótowo program działania Uniwersytetu na najbliższe 2 semestry oraz przedstawiła pianistę pana Jakuba Derę, który wygłosił bardzo interesujący wykład pt. "Spełniona i niespełniona miłość w sztuce muzycznej doby romantyzmu", bogato ilustrowany utworami muzycznymi w wykonaniu światowych gwiazd.

                                                               Czesława Wolska-Kotańska

Zajęcia